R3 Racibórz

O spółce

Wizja

Raciborskie Centrum Recyklingu R3 dąży do bycia wzorem doskonałości w branży, inspirując innych do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Chcemy być w gronie najlepszych Spółek w gospodarce odpadami komunalnymi w regionie, zapewniając wysoką jakość usług i innowacyjne rozwiązania oraz działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dbać o satysfakcję naszych klientów.

Misja

Naszą misją jest pełnienie kluczowej roli w procesie utrzymania czystości i porządku w Gminie Racibórz, której jesteśmy częścią. Naszą działalność opieramy na zaawansowanych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach, koncentrując się na trzech głównych obszarach:

Odbiór odpadów zielonych na kompostownię

Dążymy do zapewnienia kompleksowej i efektywnej obsługi mieszkańcom, instytucjom i firmom w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów zielonych. Wykorzystujemy najlepsze dostępne technologie, aby przekształcić odpady w sposób najbardziej zbliżony do natury w wartościowe komposty i nawozy organiczne, które przyczynią się do poprawy jakości gleby i zachowania zdrowego ekosystemu.

Produkcja bezpiecznych nawozów organicznych

Nasza spółka koncentruje się na rozwijaniu i wdrażaniu najwyższej jakości nawozów organicznych, które pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizują wpływ na środowisko. Nasze produkty są bezpieczne dla środowiska i korzystne dla rolnictwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne

Zajmujemy się także odbiorem i przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, pilnując, aby były one odpowiednio przetwarzane i unieszkodliwiane zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi.

Cel

Naszym celem jest zapewnienie czystego i przyjaznego dla mieszkańców Raciborza środowiska, w którym zminimalizowana jest ilość odpadów, gdzie większość z nich jest odpowiednio przetwarzana, zmniejszając naszą negatywną presję na planetę.

Wartości

Odpowiedzialny biznes

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami etyki, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Dbamy o środowisko naturalne, a nasze działania ukierunkowane są na długoterminowy wpływ na dobrobyt społeczności.

Solidarność społeczna

Jesteśmy blisko mieszkańców Raciborza i działamy na rzecz ich dobra. Wspieramy lokalne inicjatywy i angażujemy się w rozwój społeczności, współpracując z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Szacunek dla pracowników i kontrahentów

Naszym celem jest stworzenie atmosfery pracy, która sprzyja rozwojowi naszych pracowników i partnerów. Wspieramy otwartość, uczciwość i wzajemny szacunek w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.