R3 Racibórz

Cennik

Cennik usług transportowych

Sprzedaż i dostawa certyfikowanego naturalnego nawozu organicznego 1)
 Dostawa luzemDostawa w opakowaniu
worku typu big bag o pojemności 1 m3
 Cena nawozuCena transportu (dostawy)Cena nawozuCena pakowaniaCena transportu (dostawy)
 1Mg (1 tona) 1Mg (1 tona)dotyczy 1 szt. worka typu big bag 
 [PLN brutto][PLN brutto][PLN brutto][PLN brutto][PLN brutto]
Racibórz3)9989992989
Strefa I9989992989
Strefa II991899929189
Strefa III992599929259
Poza strefami99Uzgodnienie telefoniczne9929Uzgodnienie telefoniczne
Transport i zagospodarowanie odpadów
Cena usługi – kontener na odpady Cena usługi – big bag na odpady2)
Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne Najem kontenera za każdy kolejny dzień powyżej 7 dni Czysty gruz betonowy lub ceglany, gleba, ziemia w tym kamienie Odpady z ogrodów4) np. trawa, liście, gałęzie, inne odpady roślinne Dostawa pustego worka typu big bag pod wskazany adres
kontener typu KP-3 pojemności 3 m3 kontener typu KP-7 pojemności 7 m3 big bag pojemności 1 m3 big bag pojemności 1 m3
[PLN brutto] [PLN brutto] [PLN brutto] [PLN brutto] [PLN brutto] [PLN brutto]
Racibórz3) 466 239 29 166 95 39
Strefa I 466 29 166
Strefa II 566 29 236
Strefa III 656 29 306
Poza strefami

1) Certyfikat wydany decyzją nr G-337/13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2013 roku – organiczny środek poprawiający własności gleby.

2) Cena dotyczy wyłącznie worka typu big bag oznakowanego logo Spółki uprzednio zakupionego w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu lub dostarczonego przez Zleceniobiorcę.

3) Strefa „Racibórz” mieści się w granicach administracyjnych Miasta Racibórz.

4) Usługa skierowana wyłącznie do osób fizycznych – mieszkańców Raciborza, dla których zagospodarowanie bioodpadów (odpadów zielonych z pielęgnacji parków i ogrodów) realizowane jest w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cennik prac ogrodniczych

* – Podane ceny są cenami orientacyjnymi, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie u klienta.
* – Podane ceny są cenami netto należy doliczyć VAT wg obowiązującej stawki.

Wycinka drzew Cena*
Obwód pnia mierzony na wysokości 130cm Obwód pnia
Do 50cm 51-130cm pow. 150cm
Od 180zł/szt. Od 450zł/szt. Od 800zł/szt.

Wycinka drzew i krzewów obejmuje usunięcie naziemnej części drzew i krzewów bez usuwania pnia oraz układu korzeniowego. Wycięte drzewa w zależności od potrzeb klienta zostaną zagospodarowane we wskazany sposób (z wywozem, cięcie na drewno opałowe, plastrowanie pni, rozdrabnianie, zrębkowanie) z doliczeniem kosztów dodatkowych usług.

Pielęgnacja drzew i krzewów o wysokości Cena*
Do 100cm 100-150cm 150-200cm Pow. 200cm
Wycięcie krzewów Od 25zł/szt. Od 30zł/szt. Od 45zł/szt. Od 70zł/szt.
Cięcie żywopłotów Od 15zł/mb Od 20zł/mb Od 25zł/mb Od 30zł/mb
Cięcie pielęgnacyjne do 3,5m/pow. 3,5m Od 40zł/szt. / Od 100zł/szt.
Korekta korony drzewa Od 150 zł/szt.
Palikowanie roślin trzema palikami 15-30 zł/szt.

Cena przycinania zależy m.in. od liczby drzewek i ich wysokości. Krzewy iglaste i krzewy liściaste o drobnych liściach (np. bukszpan) są przycinane nożycami lub urządzeniami mechanicznymi. Do przycinania krzewów  dużych liściach (np. laurowiśnia) stosowany jest sekator.

Trawniki Cena*
Koszenie kosą spalinową 1,95 zł/m2
Koszenie kosiarką bez zbierania trawy 0,60 zł/m2
Koszenie kosiarką ze zbieraniem trawy 0,90 zł/m2
Karczowanie bez zbierania trawy 1800 zł/ha

Cena za koszenie trawy to stawka za metr kwadratowy powierzchni wykoszonej i z zebraną trawą / lub bez z uwzględnieniem kilku czynników kształtujących stawkę. Na ustalenie ceny ma wpływ:

  • wielkość i kształt powierzchni – koszenie przestrzeni o nieregularnym kształcie, poprzeplatanych krzewami czy skalniakami jest droższe
  • ukształtowanie terenu – koszenie płaskich terenów jest łatwiejsze i tańsze niż powierzchni z nierównościami i pochyłych
  • rodzaj potrzebnego urządzenia – koszenie kosiarką jest szybkie, kosą jest dokładniejsze ale wolniejsze
  • stopień zaniedbania – w zależności od stanu terenu cena może wzrosnąć.
Frezowanie pni Cena*
Średnica pnia Gatunek drzewa
Drzewa miękkie np. sosna, świerk Drzewa twarde np. dąb, jesion
Do 30 cm Od 350 zł Od 450 zł
31-50 cm Od 450 zł Od 600 zł
51-70 cm Od 600 zł Od 800 zł
Pow. 70 cm Od 700 zł Od 900 zł
Zrębkowanie gałęzi Cena*
1 godzina pracy maszyny z operatorem 200 zł/m2
Transport rębka 1,50 zł/km
Cięcie/plastrowanie Cena*
Cena za sztukę Od 50 zł

Średnica drzewa mierzona jest na wysokości 5cm od podłoża.
Podane ceny dotyczą frezowania pni wystających na ok. 30cm i konania frezowania na głębokość 30cm.

Zrębkowanie gałęzi, pni drzew o średnicy do 250 mm.
Wymiary zrębka szerokość ok. 10 mm.

Dojazd do klienta Cena*
Za km 2,50 zł
Prace zimowe Cena*
Odśnieżanie 14 zł/m2

Cennik kompostownia

Lp.Rodzaj odpaduKod odpaduCena netto zł/Mg
1Odpady ulegające biodegradacji20 02 01243,94
2Odpadowa masa roślinna02 01 03
3Odpady z gospodarki leśnej02 01 07
4Odpady kory i korka03 01 01
5Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir i inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05
6Odpady z kory i drewna03 03 01
7Opakowania z drewna15 01 03
8Drewno17 02 01
9Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38
10Odpady z targowisk20 03 02

Cennik usług komercyjnych

Kod odpaduRodzaj odpaduProces przetwarzaniaCena bazowa [zł/Mg]Opłata środowiskowa 1) [zł/Mg]Cena łączna [zł] (4+5)
123456
10Odpady z procesów termicznych
10 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłówR5 3)95,0095,00
10 06 
10 06 80Żużle szybowe i granulowaneR5 2)95,0095,00
17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły płyty, ceramika)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówR5 2)95,0095,00
17 01 02Gruz ceglanyR5 2)95,0095,00
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażeniaR5 2)95,0095,00
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznychR5 2)165,00165,00
ex 17 01 81Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltuR5 3)95,0095,00
17 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
ex 17 05 04Gleba i ziemia w tym kamienie z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonychR5 2)26,5026,50
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05R5 3)165,00165,00
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07R5 3)95,0095,00
19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnychD5 4)295,00343,39638,39
19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnegoD5 4)295,00343,39638,39
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)R3180,00180,00
19 05 99Inne niewymienione odpadyD5 4)295,00343,39638,39
19 06Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnychD5 4)295,00343,39638,39
19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnychD5 4)295,00343,39638,39
19 08 
19 08 01SkratkiD5 4)295,0076,38371,38
19 08 02Zawartość piaskownikówD5 4)295,0076,38371,38
19 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratkiD5 4)295,0015,38310,38
19 09 02Osady z klarowania wodyD5 4)295,0015,38310,38
19 09 03Osady z dekarbonizacji wodyD5 4)295,0015,38310,38
ex 19 09 04Zużyte węgiel aktywny (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)295,0023,84318,84
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienneD5 4)295,0023,84318,84
19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowychD5 4)295,0023,84318,84
19 09 99Inne niewymienione odpadyD5 4)295,0015,38310,38
19 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np.. Obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)D5 4)295,0016,70311,70
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11D5 4)295,00343,39638,39
20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
ex 20 01 99Popioły z palenisk domowychR5 2)295,00295,00
20 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
ex 20 02 02Gleba i ziemia w tym kamienie pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfuR5 2)26,5026,50
ex 20 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)295,0016,70311,70
20 03Inne odpady komunalne
ex 20 03 02Odpady z targowisk (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)295,00343,39638,39
ex 20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)225,00122,37347,37
20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystościD5 4)295,0025,89320,89
20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnychD5 4)295,0025,89320,89
ex 20 03 07Odpady wielkogabarytowe (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)500,00159,16659,16
ex 20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (niezawierające możliwych do wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu i odzysku)D5 4)295,00159,16454,16

Objaśnienia:

1) w przypadku zmiany stawek opłaty środowiskowej zawartych w kolumnie 5, cena łączna zawarta w kolumnie 6 ulegnie zmianie o wartość zmienionej stawki opłaty,

2) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu bez przeprowadzania badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,

3) dostawca, który dostarcza odpady na warstwę inertną lub do innych celów technologicznych składowiska zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.), odpady przyjmowane są do wykorzystania rocznego limitu określonego w pozwoleniu zintegrowanym składowiska,

4) dostawca, który dostarcza odpady przeznaczone do składowania zobowiązany jest dostarczyć podstawową charakterystykę odpadu wraz z wynikami badań – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277.).