ZZO Usługi

Odbiór Odpadów Zielonych

Oferujemy odbiór odpadów zielonych na terenie administracyjnym miasta Racibórz w kontenerze o poj. 7m3 workach typu BIG BAG o poj. 1m3

Osoby fizyczne z Raciborza mogą dostarczyć bezpłatnie odpady zielone na kompostownię we własnym zakresie ( korzenie płatne wg cennika)

Firmy oraz osoby fizyczne spoza Raciborza mogą dostarczyć odpady zielone na kompostownię za opłatą wg cennika

ODPADY NADAJĄCE SIĘ DO ODDANIA NA KOMPOSTOWNIĘ:

ścięta trawa

liście z drzew

ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów

zielone części warzyw liściastych

zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe

krzewy

pozostałości roślinne po zbiorach

trociny, wióry i inne ścinki drewniane

odpady z kory

chwasty

słoma, siano

ODPADY NIE NADAJĄCE SIĘ DO ODDANIA NA KOMPOSTOWNIĘ (ZABURZAJĄCE PROCES KOMPOSTOWANIA):

zepsuta żywność, mięso, kości

resztki jedzenia

odchody zwierzęce

popiół z kominka lub pieca

zepsute owoce

stary chleb

resztki ugotowanych warzyw

obierki ziemniaków, owoców i warzyw

skorupki jajek

łupiny orzechów

resztki owoców cytrusowych

skórki od bananów

resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie

zanieczyszczona ziemia, piasek

Cennik

Prace nieujęte w cenniku wyceniane są indywidualnie u klienta.