Kompostownia R3

RAKOR

Kompost

100%

Naturalnych składników

Do Upraw

Ekologicznych

RAKOR – ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY – NALEŻY STOSOWAC W CELU ZWIĘKSZENIA ZAWARTOŚCI MATERII ORGANICZNEJ ORAZ POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH GLEBY.

Jest w 100% naturalny wytwarzany głównie z odpadów zielonych takich jak trawa, liście i gałęzie.

RAKOR z certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nrG-337/13 z 15.05.2013r.).

Co roku przeprowadza się badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne kompostu potwierdzające jego jakość.

Zainteresowanych wynikami badań zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta.

Zakup ilości powyżej 2 ton wyłącznie po wcześniejszym kontakcie. Sprzedaż będzie realizowana w miarę dostępności produktu na magazynie.

Osoby fizyczne mogą kupić nawóz płacąc gotówką lub kartą płatniczą.

Zakres stosowania

,RAKOR” jest środkiem poprawiającym właściwości gleby wytworzonym głównie
z odpadów zielonych takich jak np.: trawa, liście i gałęzie, poddanych procesowi kompostowania. „RAKOR” należy stosować w celu zwiększenia zawartości materii organicznej oraz poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Środek polecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, szczególnie na glebach lekkich, ubogich w próchnicę. „RAKOR” przeznaczony jest również do rekultywacji gleb zdegradowanych w celu przywrócenia im pierwotnej wartości użytkowej.

Nie zaleca się stosowania środka poprawiającego właściwości gleby podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Nie należy stosować środka „RAKOR” na łąkach i pastwiskach.

Nie stosować środka poprawiającego właściwości gleby na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.

Wielkość dawek, sposób i terminy stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby „RAKOR” należy stosować przedsiewnie w okresie od marca do listopada poprzez równomierne rozprowadzenie na powierzchni gleby za pomocą rozrzutnika lub ręcznie i wymieszanie z podłożem na głębokości kilkunastu centymetrów za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.

  • uprawy ozdobne w gruncie i pod trawniki – dawka do 15 t/ha (1,5 kg/m²) w ciągu roku.
  • w celu rekultywacji gruntów rolnych – dawka do 15t/ha w ciągu roku.
  • pod uprawy polowe – dawka do 15 t/ha w ciągu roku.

Przechowywanie

Środek poprawiający właściwości gleby „RAKOR” powinien być przechowywany w opakowaniach handlowych w miejscu suchym i nienasłonecznionym lub luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu z dala od cieków i zbiorników wodnych. Pryzmy należy zabezpieczyć przed wymywaniem przez wody opadowe oraz rozsiewaniem poprzez przykrycie.

Środki ostrożności

  • Przy pracy ze środkiem stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem,
  • W razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała, należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki
    opatrunkowe, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem,
  • W przypadku zaprószenia oczu, przemyć je czystą wodą,
  • W przypadku połknięcia, należy skontaktować się z lekarzem.