Kompostownia R3

Kompostownia i technologia wytwarzania kompostu

Kompostownia

W Raciborzu odpady zielone należy wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach na bioodpady, zostaną one odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem lub dostarczyć do kompostowni odpadów zielonych własnym transportem. Dla mieszkańców Miasta Racibórz przyjęcie odpadów zielonych jest BEZPŁATNE.

Kompostownia odpadów zielonych to obiekt budowlany znajdujący się na terenie RCR R3 Racibórz zajmujący się przeróbką odpadów zielonych z wykorzystaniem technologii kompostowania, w wyniku której powstaje kompost.

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów zielonych polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy( bakterie tlenowe, nicienie, grzyby) w obecności tlenu, w kontrolowanych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych.

PRZEBIEG PROCESU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH FAZ:

W obydwu tych etapach kompostowania występują procesy:

Mineralizacji – rozkład biomasy przy samonagrzewaniu się do temp. pow. 50 st.C(75-85 st.C) do prostych cząstek mineralnych

Humifikacji – zachodzi równolegle z mineralizacją, prowadzi do powstania próchnicy

Higienizacji – zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii, jaj pasożytów, – zniszczenie nasion chwastów, zarodników chorych roślin

ODPADY NADAJĄCE SIĘ DO ODDANIA NA KOMPOSTOWNIĘ:

ścięta trawa

liście z drzew

ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów

zielone części warzyw liściastych

zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe bez ziemii

krzewy

pozostałości roślinne po zbiorach

trociny, wióry i inne ścinki drewniane

odpady z kory

chwasty

słoma, siano

ODPADY NIE NADAJĄCE SIĘ DO ODDANIA NA KOMPOSTOWNIĘ (ZABURZAJĄCE PROCES KOMPOSTOWANIA):

zepsuta żywność, mięso, kości

resztki jedzenia

odchody zwierzęce

popiół z kominka lub pieca

zepsute owoce

stary chleb

resztki ugotowanych warzyw

obierki ziemniaków, owoców i warzyw

skorupki jajek

łupiny orzechów

resztki owoców cytrusowych

skórki od bananów

resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie

zanieczyszczona ziemia, piasek

Godziny otwarcia

Kompostownia odpadów