Kontakt

Kontakt

Lokalizacja:
47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125

Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o.
Adres: ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6392004383,
Identyfikator według klasyfikacji GUS numer statystyczny REGON: 243141979.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.833.500 zł
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy w Gliwicach KRS 0000446213 w dniu 03.01.2013 r.

Kontakt:
Sekretariat: +32 418 40 74 (pn-pt: w godz. od 7.00-15.00),
e-mail: biuro@r3-raciborz.pl
Ochrona obiektów: SOLID Security +22 668 60 06

I kierownik składowiska: +48 571 035 589 mgr inż. Marek Orc, Dyrektor ds. technicznych i eksploatacyjnych

II kierownik składowiska: +48  571 035 590 mgr inż. Jadwiga Magott, Główny Inżynier Spółki

Władze spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej
Przewodniczący: Michał Gebel
Członek Rady Nadzorczej: Franciszek Restel
Członek Rady Nadzorczej: Sebastian Baca

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Makowski

Prokurent: Marek Orc

Mapka dojazdowa:

Godziny urzędowania:

Składowisko odpadów

Formularz kontaktowy