Aktualności

Nadchodzi wiosna, pora radosna…czyli redukcja koron drzew – dlaczego jest ważna?

Na terenie miasta Racibórz  zrealizowaliśmy prace związane z redukcją koron drzew oraz przeprowadziliśmy cięcia sanitarne. Celem tych działań była poprawa stanu zdrowia drzew, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyka miejskich terenów zielonych poprzez usunięcie obumarłych części drzew.

Redukcja koron drzew obejmuje kontrolowane przycinanie gałęzi w celu zmniejszenia ich rozmiaru. Jest to istotne zarówno dla zdrowia drzew, jak i dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Dzięki odpowiedniej redukcji koron:

– Zmniejsza się ryzyko złamania się gałęzi podczas silnych wiatrów czy burz.

– Poprawia się przepływ światła słonecznego i przewiewność wokół drzew. – Ogranicza się zagrożenie dla linii energetycznych oraz budynków znajdujących się w pobliżu

Prace redukcji koron drzew prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o zachowanie zdrowia i naturalnego piękna drzew. Wszelkie działania są prowadzone z poszanowaniem dla otaczającej przyrody oraz zgodnie z zasadami ekologicznego zarządzania zieleńcami.