Aktualności

To była właściwa decyzja, są już pierwsze oszczędności!!!

Wykonany w grudniu 2023 r. operat geodezyjny potwierdza wysoką skuteczność nowej maszyny do zagęszczania odpadów stosowanej na kwaterze składowiska (kompaktora BOMAG).

Dla porównania w 2022 r. przyjęliśmy łącznie na składowisko 37 618,34 Mg odpadów, które zajęły objętość 28 120 m3, zaś w 2023 r. przyjęliśmy 42 058,28 Mg odpadów, które zajęły objętość 25 997 m3.

Zatem rok do roku przyjęliśmy o 4 439,94 Mg odpadów więcej, a pomimo to zajęły one o 2 123 m3 mniej niż rok wcześniej.

Pomimo, iż nowy kompaktor pracował na składowisku tylko 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia 2023 r.), w 2023 r. udało się uzyskać zakładany przy zakupie tej maszyny wskaźnik kompakcji na poziomie 1,6 Mg/m3.

Dla porównania współczynnika ten w ostatnich latach przyjmowały najczęściej wartość 1,2 Mg/m3.

Zaobserwowany obecnie wzrost wartości wskaźnika zagęszczenia, który po pełnym roku eksploatacji może jeszcze odrobinę wzrosnąć, przekłada się w perspektywie całego okresu eksploatacji składowiska na możliwość składowania dodatkowo ok. 200 000 Mg odpadów, w przeliczaniu na wartości kwotowe to ok. 60 000 000 zł, co przy obecnym tempie napełniania daje dodatkowe 5 lata eksploatacji.