Aktualności

Zakup Kompaktora BOMAG BC711 RS o masie 36 Mg pozwoli wydłużyć czas eksploatacji składowiska w Raciborzu o ponad 5 lat.

Podstawą opłacalności wysypisk jest optymalne wykorzystanie miejsca do składowania, co oznacza jak najlepsze zagęszczanie wszystkich odpadów. Kompaktory  spełniają ten wymóg, ponieważ zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w ekstremalnych warunkach występujących na składowiskach odpadów.

Koncepcja zagęszczania formy ze zgarniaczami, pierścieniami wielokątnymi i kołami zębatymi zapewnia pracę z niezmienną czystością. Tylko czyste narzędzia mogą zagwarantować jednolite zagęszczanie i trakcję. Oscylujący przegub centralny zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia i trakcję na wszystkie cztery koła. Dzięki przesunięciu koła pokryta zostaje cała powierzchnia. Szczeliny pozostawione przez koła są całkowicie zamykane przy drugim przejeździe

Podstawowym czynnikiem decydującym o dochodach składowisk odpadów jest optymalne wykorzystanie przestrzeni, które można osiągnąć poprzez zapewnienie najwyższego stopnia zagęszczenia wszystkich odpadów. Kompaktory pozwalają zrealizować ten cel.

Wartości dodane jakie uzyskamy wykorzystując kompaktor na składowisku:

Wydajność: małe zużycie paliwa redukuje koszty użytkowania

Moc: nowoczesne, silniki wysokoprężne o dużej mocy zapewniają wystarczającą moc we wszystkich warunkach

Ekonomiczność: przemyślana konstrukcja umożliwia zagęszczanie w sposób ekonomiczny przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych

Ergonomia: łatwy dostęp do ważnych punktów serwisowych w czasie codziennej pracy lub konserwacji planowej

Wszechstronność: modele dostosowane do wymagań rynkowych mogą być stosowane na wielu różnych placach

Zachowanie wartości: trwałość i najwyższa jakość wykonania wykorzystanych technologii zapewniają wysoką wartość odsprzedaży

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie efektywności stosowania dotychczas eksploatowanej maszyny o masie 24 Mg oraz kompaktora o masie powyżej 36 Mg, a także wyliczenie możliwych do uzyskania efektów finansowych wynikających z zastosowania

kompaktora o większej masie w przypadku utrzymania obecnego tempa wypełniania kwatery składowiska.

 Uzyskiwana wartość współczynnika zagęszczenia           [Mg/m3]Kubatura  składowiska zajęta przez składowane odpady w skali roku z uwzgl. wskaźnika zagęszczenia   [m3]Oszczędność kubatury składowiska             [m3]Dodatkowa  ilość odpadów, którą można przyjąć w skali roku bez zmiany tempa wypełniania kwatery składowiska   [Mg]Średnia cena netto bez opłaty środowiskowej za przyjęcie odpadów do składowania     [zł/Mg]Możliwy do uzyskania dodatkowy przychód roczny netto         [tys. zł]
Kompaktor o masie do 24 Mg1,233 33300160,000,0
Kompaktor o masie pow. 35 Mg1,625 0008 33313 333160,002 133,3

Zastosowanie kompaktora BOMAG BC711 RS o masie 36 Mg pozwoli wydłużyć czas eksploatacji składowiska w Raciborzu o ponad 5 lat.