Aktualności

Umowa partnerska z InterEnergia S.A

6 czerwca 2023r Raciborskie Centrum Recyklingu R3 zawarło Umowę partnerską z InterEnergia S.A celem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia gospodarczego, polegającego na eksploatacji Gazu Składowiskowego, z wykorzystaniem Modułu OZE i Infrastruktury Technicznej na obszarze Składowiska, w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej (realizacja Projektu).

W szczególności celami strategicznymi Projektu są:

  1. Uzyskanie pozytywnych efektów ekonomicznych dla Stron, w postaci zysków z produkcji energii elektrycznej z Gazu Składowiskowego w okresie obowiązywania Umowy;
  2. Wykorzystanie statusu Wytwórcy Energii posiadanego przez Operatora oraz istniejącej instalacji technologicznej
  3. Uzyskanie przez RCR statusu Wytwórcy Energii i wpisanie RCR do Rejestru MIOZE;
  4. Dążenie do zagospodarowania Ciepła Odpadowego
  5. Wspólne projekty rozwojowe w zakresie innowacyjności